حسابدار

آخرین قوانین و اصول حسابداری ایران و جهان

http://hesabdari88p.blogfa.com/post-97.aspx

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 8:50 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

http://www.noormags.ir/view/DownloadPdf/noormags-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa_%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c_%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d8%a8%d8%a7_%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af_%d8%a8%d8%b1_%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84_%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-366274_1190302.pdf

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 8:35 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

http://s1.picofile.com/file/7516318595/accounting_theory_5th_e_hendriksen.pdf.html

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 11:56 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

http://s5.picofile.com/d/6a2c4936-680a-465f-a7c6-436fb3ad0608/Financial_Accounting_theory_by_scott_2011_sixth_edition.pdf
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 11:49 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

اصول حسابداری (Accounting Principles)

علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارشگری مالی، به رهنمود ها و دستورالعمل های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می باشد، این دستورالعمل ها که به اصول حسابداری موسوم می باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند. چهارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا به وسیله مفروضات شکل می گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می گردد. در اینجا چهار اصل مهم مورد بحث قرار می گیرد:اصل بهای تمام شده (Cost Principle)

اصل تطابق (Matching Principle )

اصل تحقق درآمد(Revenue-Recognition Principle)

اصل افشاء کامل ( Full Disclosure Principle ) 
اصل بهای تمام شده


طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداخت های اضافی به علت خرید های نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده دارایی محسوب نمی گردند. به مرور زمان که ارزش داراییها تغییر می کند، این تغییر ارزش، در بهای ثبت شده دارایی بی اثر می باشد. بهای تمام شده که گاهی   « بهای تمام شده تاریخی » نیز نامیده می شود دو نارسایی دارد:

الف – تغییرات ارزش داراییها در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی شود.

ب – چون داراییها در طول سالهای متفاوت خریداری می گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این داراییها پول میباشد و از طرف دیگر، ارزش پول دائماً یکسان نمی باشد، لذا به دلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته از داراییهایی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمی باشد. اما با وجود همه نارسایی های فوق، به دلایل زیر، هنوز بهای تمام شده تاریخی مبنای ثبت و گزارشگری قرار می گیرد:

الف – بهای تمام شده، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است.
ب – بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.

ج – بهای تمام شده تاریخی، قابل رسیدگی و رد یابی است.
اصل تحقق درآمد


اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:

الف – مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.

بفرایند کسب سود(The Earning Process)، کامل شده باشد.

تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است.

طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق « روش فروش» شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود، کامل می گردد.

طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می گردد. زیرا میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است.

مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرایند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.اصل تطابق


بر اساس اصل تطابق، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه های تحمل شده برای کسب درآمد همان دوره می باشد. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می شوند.اصل افشاء کامل


اصل افشاء ایجاب می کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل افشاء گردد.این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می نماید. این اطلاعات می تواند در متن صورتهای مالی یا در یاداشت های همراه این صورتها، افشاء گردند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389ساعت 8:28 قبل از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

نمونه سوالات آزمون هاي حسابدار رسمي

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 12:5 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

سوالات آزمون حسابدار رسمي سال 1387

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 12:3 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

سوالات آزمون حسابدار رسمي سال 1388

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 12:1 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

اسامي قبول شدگان و قبول شدگان مشروط آزمون حسابدار رسمي سال 1388

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 11:59 قبل از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

آگهی دعوت به آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی در سال ۱۳۸۹

هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در اجرای ماده واحد قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذیصلاح

به عنوان حسابدار رسمی، مصوب سال ۱۳۷۲ و آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع

تصویب نامه شماره ۹۰۴۵ ت۱۳۸۷۵/هـ مورخ ۷۴/۷/۲۳ از داوطلبان واجد شرایط زیر برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی

دعوت به عمل می آورد….

آزمون در روز جمعه ۵ آذر سال ۱۳۸۹ صبح و بعدازظهر برگزار می شود.


آگهي دعوت به آزمون براي انتخاب حسابدار رسمي  (1389)


+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم خرداد 1389ساعت 11:58 قبل از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

به دنبال جانشين برای رئیس هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری

هيئت­امنای بنياد کميته استانداردهای بين­المللی حسابداری (IASCF) که بر هيئت تدوين استانداردهای بين­المللی حسابداری نظارت دارد، اعلام کرد که به دنبال جانشين برای رئيس هيئت است.

طبق برنامه، رئيس هیئت، ديويد توئيدی (David Tweedie)، در ژوئن 2011، هنگامی که دوره دوم رياستش بر هيئت تمام می­شود کنار خواهد رفت. از جانشين وی انتظار می‌رود بتواند همکاری نزديکی با هيئت تدوين استانداردهای حسابداری مالی (FASB) داشته باشد که به تلاشهای خود برای همگرايی اصول پذيرفته‌شده حسابداری امريکا با استانداردهای بين‌المللی گزارشگری مالی افزوده است.

منبع:WebCPA

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1389ساعت 10:15 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

دانلود استانداردهای جدید حسابداری (شماره 30 و 31)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 2:39 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

آیین رفتار حرفه‌ای مصوب

& کلیات

& تعاریف

& منافع عمومی

& اهداف حرفه حسابداری

& اصول بنیادی

& احکام

بخش الف. احکام قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفه اي

z    درستکاری و بیطرفی

z    تضاد منافع

z    صلاحیت حرفه‌ای

z    رازداری

z    خدمات مالیاتی

z    آگهی

بخش ب. احکام قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای مستقل

z    استقلال

z    صلاحیت حرفه‌ای

z    حق الزحمه

z    فعالیتهای ناسازگار با حرفة حسابداری

z    ارتباط با سایر حسابداران مستقل

z    آگهی و تبلیغات

بخش پ. احکام قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام

z    تضاد بین تعهدات اخلاقی به کارفرما و پایبندی به اصول حرفه‌ای

z    حمایت از همکاران حرفه‌ای

z    صلاحیت حرفه‌ای

z    ارائه اطلاعات 

& ضمانت اجرای احکام

 

لینک دانلود در ادمه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت 1389ساعت 1:51 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

دکتر رضا شباهنگ

محققان و پژوهشگران در باب دغدغه های فکری جامعه اندیشه می کنند و حاصل کار خود را تدوین و به جامعه عرضه می کنند. هرچه مبادله و تعاطی آرا و نظریه های اندیشمندان با اعضای جامعه بیشتر باشد, خردمندی وسلامت و سعادت بیشتری نصیب جامعه خواهد شد. اگر وسیله انتقال آرای اندیشمندان فراهم نباشد, و اگر جامعه به سخن و تالیف دانشمندان خود کم توجه باشد, ارزشمندترین علم و دانشِ دانشمندان سودی به بار نخواهد آورد؛ مانند سنگ گرانبهایی که نه در نگین انگشتری که درخاک و سنگ فرومانده باشد.

نقش فرهنگ دوستان, ساختن انگشتری زر و جای دادن سنگ گرانبها درآن است. آن ظرف و این مظروف لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر بگوییم فرهنگ دوستی و اشاعه فرهنگ, همسنگ علم اندوزی و علم پژوهی است, گزاف نگفته ایم.

سازمان حسابرسی و مدیرعامل آن آقای سید محمد رضا فاطمی, نقشی شایسته و ستودنی در ارتقای مقام حرفه و منزلت حسابداری درکشور داشته اند و بدون تردید تلاش ایشان برای اعتلای فرهنگ حسابداری به نامشان ثبت خواهد شد.

درهمایش باشکوهی که در روز سوم مردادماه 1380 به کوشش مدیرعامل سازمان حسابرسی و با حضور مدیران و مسئولان بلندپایه سازمان و محققان برجسته مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی تشکیل شد, از نقش شایسته دکتر رضا شباهنگ در ادبیات حسابداری کشور تجلیل به عمل آمد.

در این گردهمایی استاد برجسته حسابداری آقای دکتر فضل ا... اکبری با کلامی شیوا و پر احساس از آقای دکتر شباهنگ تجلیل و تقدیر به عمل آوردند. (سخنرانی آقای دکتر اکبری در ادامه مطلب درج شده است).

دکتر رضا شباهنگ درسال 1970(1349 شمسی) تحصیلات خود را در دانشگاه سیراکیوز نیویورک تکمیل کردند و به اخذ درجه دکتری در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش حسابداری نائل آمدند. ایشان ازآن پس به تدریس در دانشگاههای ایران و مطالعه و تحقیق و تالیف کتاب پرداختند. دکتر شباهنگ کارتدریس دروس حسابداری را از دانشگاه ملی سابق (دانشگاه شهید بهشتی) و مؤسسه عالی حسابداری شروع کردند و پس از انقلاب اسلامی ایران در دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران, دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی (دوره عالی تحقیقات) به تدریس پرداختند. ایشان درحال حاضربه عنوان عضو هیئت علمی و رئیس گروه مدیریت دوره عالی تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت داشته و با سمت استادی به تدریس در دوره دکترای مدیریت اشتغال دارند.

دکتر شباهنگ درسال 1351 در زمانی که کتابهای اصول حسابداری به زبان فارسی در ایران انگشت شمار بود, کتاب تئوریهای حسابداری راتالیف کردند. تسلط ایشان به مبحث تئوریهای حسابداری و نیاز مبرم دانشپژوهان دوره دکترای حسابداری به کتابی مرجع دراین مبحث موجب شده است که ایشان تالیف کتاب جدیدی با همین عنوان را در برنامه کار خود قراردهند.

آقای دکتر شباهنگ از سال 1365 همکاری خود را با مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی آغاز کردند که هنوز ادامه دارد. ثمره این همکاری انتشار کتابهای متعدد در زمینه های حسابداری مالی, حسابداری مدیریت, مدیریت مالی و حسابرسی عملکرد بوده است. آثار ارزنده دکتر شباهنگ توجه محافل علمی را به خود جلب کرده و چندین جایزه را به خود اختصاص داده است.

سخنان دکتر فضل ا...اکبری در مراسم تجلیل از دکتر رضا شباهنگ

سخن گفتن درباره دکتر شباهنگ هم سهل است و هم ممتنع. سهل است از این دید که صفات برجسته و بارز ایشان- که بسیاری از آنها را به لحاظ همراه بودن, روزانه می بینم- و تالیفات و تحقیقات بسیار ایشان, اشکالی پیش نمی آورد که تعدادی از آنها را بازگو کنم. اما آن چیز که ممتنع اگر نباشد بسیار مشکل است این که, دکتر شباهنگ چه هست و کیست؟ این از توان من ناتوان و از زبان من الکن خارج است.

امروز صبح که ایشان در اینجا صحبت می کردند عوالمی راطی کردم. فکر من- این حافظه لجوج من که گهگاه آرامم نمی گذارد و رنجم می دهد- در مواردی هم نظیر امروز خوشبختانه شادم می کند. حافظه, پَرها زد و خیلی دور رفت. رفت به 56 سال پیش, زمانی که تازه لیسانس گرفته بودم و نزد شادروان سلیمان حییم روی فرهنگ لغت روزی چند ساعت کار می کردم.

56 سال پیش روی آخرین تالیف آن شادروان, کتاب فرهنگ فارسی به انگلیسی یک جلدی, کار می کردیم. وقتی دکتر شباهنگ صحبت می کردند روزی را به یاد آوردم که در فرهنگ, کلمه شباهنگ را نوشتم و جزییات آن روز دقیقاً جلوی چشمم مجسم شد. می گویند: “العلم فی الصغر, کالنقش فی الحجر.” درست است, واقعاً درست است! به آن ایام بازگشتم وآنچه را آنروز گذشت امروز در جلو چشم دیدم. روزی را که فرهنگهای مختلف روی میز گسترده بود و ما باید دنبال معانی لغات می گشتیم. به فرهنگهای مختلف مراجعه کرده بودیم و این طرف و آن طرف به دنبال معنای واژه شباهنگ بودیم. مورنینگ استار (Morning star) درهمه فرهنگها هست، به معنای زهره. صبح زود که برخیزید ستاره زهره را می بینیدکه چگونه بیش از ستاره های دیگر سو می زند و نور می دهد. این یکی از معانی شباهنگ است. معنای دوم بلبل است, نای تینگل (Nightingale). هر دو را در فرهنگ نوشتیم.

بعد سئوالی پیش آمد. سئوال را من پرسیدم که: ”خوب, شباهنگ که اضافة مقلوب است و به معنی آهنگشب است؛ ارتباط آن با ستارة صبح چگونه است و درثانی با بلبل چه ارتباطی پیدا می کند؟“ این سئوال مقدمه ای شد برای جستجو به دنبال ارتباط این معانی با کلمه شباهنگ و اینکه چگونه شباهنگ می تواند این دو معنا را داشته باشد.

سرانجام یک روز, الآن هم به خاطر ندارم ازکجا, مرحوم حییم این ارتباط راپیدا کرد. ایشان گفت: ”وجه تسمیه این است که شباهنگ نوید آهنگِ پایانِ شب را می دهد و بشارت رفتنِ ظلمات و دمیدنِ سپیده را، پس ارتباط آن با زهره روشن است. اما این که با بلبل چه ارتباطی دارد یکی از بهترین اشعار حافظ درتجسم- یعنی سخن گفتن از زبان نباتات, جمادات, پرندگان و غیره باانسان- این ارتباط را روشن می کند:

سحـر بلبـل حکایــت بـاصبــا کــرد

کـه عشق گل بـه مادیدی چه ها کـرد

ازآن رنگ و رخم خون در دل انداخـت

از آن گلشن به خارم مبتــلا کـرد“.

گفت: ”بلبل هم در سحر و سپیده دم، آواز می خواند و آغاز روز و پایان شبِ سیاه رانوید می دهد“.

امروز دوستان می بینند که دکتر شباهنگ چه اسم بامسمایی دارد و چه سان این ستاره تابناک بر فرقِ تارکِ حرفـــــه می درخشد و دیدید که چگونه دربیان مطالبی در زمینه تئوری حسابداری بلبل زبانی می کند.

هنگامی که ایشان صحبت می کردند باز این حافظة لجوجِ من تمام دوستان اصفهانی راکه دارم به خاطر آورد. دیدم هیچکس به تسلطِ ایشان نتوانسته این لهجه را شیرینتر کند. تمام آن مواردی راکه لهجه غلظت دارد گرفته و آنجایی راکه به گوش سنگین می آید تعدیل نموده است به طوری که انسان وقتی صحبت ایشان رامی شنود, گاه مردد می شود که ایشان اصفهانی هست یا نیست.

دکتر شباهنگ واقعاً از هرنظر باعث افتخار است. شخصیتی است که از نزدیک ناظر فعالیت شبانه روزی ایشان بوده و هستم؛ تحقیقات و تالیفاتش را خوانده ام و می دانم چه زحماتی کشیده است. امیدوارم که هر روز بیش از پیش موفقیتهایی نصیب ایشان بشود.

کتابشناسی دکتر رضاشباهنگ

تئوری حسابداری, چاپ سوم, مؤسسه عالی حسابداری,1373

استفاده از ماشینهای محاسب الکترونیک در مدیریت, مؤسسه عالی حسابداری, 1351

حسابداری مالی (جلد اول), چاپ ششم, مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی,1380

حسابداری مالی (جلد دوم), چاپ ششم, مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی,1380

حسابداری صنعتی, (جلد سوم) چاپ هشتم, مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی,1380 (کارمشترک با عزیز عالی ور)

استفاده از تکنیکهای آماری در حسابرسی, چاپ دوم, مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی, 1374 ( مورد تقدیر در نهمین دوره کتاب سال 1370)

راهنمای بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری, مارتین ای میلر, چاپ دوم, مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی,1377 

حسابرسی عملکرد مدیریت, مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1373 (مورد تقدیر در سیزدهمین دوره کتاب سال 1375)

مدیریت مالی (جلد اول), چاپ سوم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی, 1375

مدیریت مالی (جلد دوم), مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی, 1374

حسابداری پیشرفته ـ صورتهای مالی تلفیقی (جلد اول), چاپ دوم, مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1379 (مورد تقدیر در هفدهمین دوره کتاب سال 1378)

حسابداری مدیریت (با تجدیدنظر کامل), چاپ ششم, مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی, 1378

حسابداری پیشرفته (جلد دوم), مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی, 1379

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 6:34 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

نشريه 160 سازمان حسابرسی

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 6:33 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

گنجینه حسابداری: اطلاعات و اطلاع رسانی

ترجمه و گزینش: حمیده صفار

از بخش 231: اطلا‌عات و محتوای آن

ظرفیت ... برای حفظ اطلاعات مربوط،برای قضاوت نسبت به  اعتماد پذیری و اصالت آنها و برای به کارگیری هوشمندانه شان در پرس و جوهای بعدی، و در بهره برداری صحیح از خرد در امور انسانی نقشی اساسی ایفا میکند.                                   

  (مورفی، Murphy)

معانی را نمی توان در واژه ها، اظهارات و پیامها یافت. بنابراین، آنچه حسابداری منتقل می کند،معنی نیست،بلکه پیامهایی در مورد وضعیت و روند پیشرفت اقتصادی موسسه است.

 (بدفوردو بالادونی، Bed ford & Baladouni)

اثر  نهایی اطلا‌عات مفهومی (پیامهای دریافتی)، در نهایت کاهش میزان زیادی از ابهام موجود است.                   

   (لیتل جان، Little John)      

مهندس تنها به انتقال صحیح علا‌ئم می پردازد، و با درستی، ارزش و سودمندبودن پیام منتقل شده کاری ندارد.               

  (چری،Cherry)

از بخش 232: گوناگونی  ارتباطات

چهار دلیل اساسی برای ارتباطات اجتماعی موجود است:

1-  افزایش یکنواختی اطلا‌عات،

2-  افزایش همسانی اظهار نظرها،

3-  تغییر وضعیت در گروه،و

4-  ابراز احساسات.                                                                        

     ( میلر، Miller)

چهار نوع ارتباطات وجود دارد: اطلا‌عاتی، آموزشی، متقاعدکننده و سرگرم کننده، که هر یک نیازمند الگوهای متفاوتی از فرایند اطلا‌عات است.                                                                        

    (شرام، Schramm)

از بخش 233: داده پردازی

کنترل ورودی، نخستین گام در فرایند استخراج اطلا‌عات از همهمه و سروصداهای بینظم و سایر رخدادهایی است که دریافت کننده را احاطه کرده است؛  ... نیرومندترین عامل منحصر به فرد در میان عوامل متعدد دیگری که در پردازش ورودیهای عینی دخالت می­کند، قدرت سنت و عرف، به عنوان توجیه کننده­ای پنهان است.

 (کستلر،Koestler)

دانش همواره با از دست دادن اطلا‌عات به دست می آید. از طریق فشرده کردن، خلا‌صه کردن و مشخص و فهرست کردن سردرگمیهای همهمه آلود و فراوان اطلا‌عاتی که از دنیای اطراف به سویمان می آید؛ در قالبی که میتوانیم آنها را بفهمیم و درک کنیم!

 (بولدینگ، Boulding)

در مراحل آغازین فرایند پیام رسانی (ارتباطات)،لا‌زم است دانش فرستنده پیام چنان بررسی (و از صافی گذرانده) شود که تنها دانستنیهای مفید برای گیرنده که دارای ارزش اطلا‌عاتی است به او منتقل شود.

 (مکدونالد، Macdonald)

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است... وظیفه حسابداری دربرگیرنده جمع­آوری، پردازش و کنترل، تلخیص، توزیع و تفسیرداده­ها (رخدادهای مالی)  است.               

 (باکلی و لا‌یتنر، lightner ِ Buckley)

یکی از وظایف حسابداری کاهش توده عظیم اطلا‌عات مشروح مندرج در سوابق تجاری شرکت تا حدی است که بتوان آن را مدیریت کرد و فهمید.                        

(ماتز و شرف،Sharaf  ِ Mautz)

از بخش 234: فرایند اطلا‌ع­رسانی

زمانی که ما با یکدیگر ارتباط برقرار می­کنیم  افکار ما  منتقل نمی­شود بلکه تنها نمادهایی را می­سازیم ( با حرف زدن، نوشتن و حرکات چهره) و مطابق عرف عمل می­کنیم.                               

(چری،Cherry)

ارتباطات دربرگیرنده انتقال معنی نیست. معانی قابل جابه­جایی و انتقال نیست. تنها پیامهاست که انتقال می یابد. اما این معانی الزاماً در پیامها وجود ندارد بلکه میتوان آنها را در کاربران پیامها جستجو کرد.                                                                                                    

(برلو، Berlo)

اصولا‌ً معنای ارتباط (پیام­رسانی) فرایندی است که در آن رابطه­ای پیشبینی­پذیر، میان  پیام ارسالی و پیام دریافتی وجود دارد.

 (کاتز و کان،Katz & Kahn)

از بخش 235:  پیامرسانی (ارتباطات) و درک مشترک

انتقال افکار و دانش ... تنها در صورت وجود آرای مشترک در افکار گوناگون میسر است.                                               

(ولتون، Welton)

پیام­رسانی (ارتباطات) در سایه وجود علا‌ئم مشترکی برقرار می شود که پیام رسانان و پیام گیرندگان بتوانند آن را به گونه­ای یکسان رمزگذاری و رمزگشایی کنند.                    

(میلر، Miller)

هدف ارتباط، ایجاد تجربه  فکری مشابه در دیگران است؛ هدفی که تنها هنگامی به دست می آید که میزان معینی از تجربیات گذشته انتقال دهنده با انتقال گیرنده مبادله و مشارکت شود.

 (لیتل جان، Little John)

هیچکس نمی­تواند بدون نمادها با دیگری ارتباط داشته باشد ... زبان نیز تنها نمادی است که در سطح بالا‌تری کاربرد دارد: برای انتقال افکار.                                                                                 

 (پلانک،Planck)

افکار به شکل علائم درخور انتقال است.                

(پیرس،Peirce)

از بخش 236: پیام­رسانی (ارتباطات) و منبع علا‌ئم

اگر می­خواهید از سردرگمی پیشگیری کنید، اطمینان یابید دریافت کننده آرا و نظرات شما ، آنچه را می گویید بدرستی می فهمد.                                                                                        

(ورنتز، Werntz)

از بخش 237: موانع اطلا‌ع رسانی در منبع

اطلا‌عات نمی تواند به خودی خود از نقطه دریافت به سایر بخشهای سازمان انتقال یابد؛ بلکه اولین فردی که به آنها دست می یابد آنها را به بخشهای مربوط منتقل می­کند. او در انتقال این اطلا‌عات طبیعتاً از پیامد این امر برای خویشتن آگاه است. آنگاه که میداند رئیس از شنیدن اخبار خاصی عصبانی می شود بهتر است آن خبرکمی  پنهان بماند.                                                                                   

(سیمون،Simon)

یکی از مشکلا‌ت سازمانهای متکی به سلسله مراتب، وابستگی رده­های پایینتر به رده ­های بالا‌تر است. این وابستگی اغلب موجب تحریف اطلا‌عات در عبور از رده های پایین به مقامات بلند پایه می شود. رده های پایین بیشتر تمایل دارند به مقامات بالا‌ آنچه را که فکر می کنند از سوی آنان پذیرفته­تر است بگویند تا آنچه که خود میدانند حقیقت دارد.                        

(بولدینگ،Boulding)

انسانها همیشه باهوشتر از سیستم هستند و اگر سیستم به گونه ای طراحی شود که ارقام را خوب نمایش دهد به جای آن که کاری  در مورد دلا‌یل ایجاد آنها انجام دهد، آنچه روی می­دهد، همان نمایش خوب اطلا‌عات است.

(هافستد،  Hofstede)

از بخش 238: ارتباطات و دریافت کننده علا‌ئم

مردم به یک محرک (احساس یا پیام دریافتی)، تنها با توجه به تجربیات شخصی خودشان[نه الزاماً منظور ارسال کننده] واکنش نشان می­دهند.

 (برلو، Berlo)

انسانها تمایل دارند آنچه را که می خواهند بشنوند و به آنچه  نمی خواهند بشنوند بی اعتنایی کنند. آنها در مورد آنچه تمایل ندارند بشنوند، آنچنان دور می شوند تا سرانجام اختلا‌لی در پیام ایجاد شود.

(فیفنر و شروود، Pfiiffner &  Sherwood)

آنچه ما می­بینیم، باور داریم و درک می­کنیم، به آنچه که انتظار داریم ببینیم، بستگی بسیاری دارد .                              

 (کوهن،Kohn)

از بخش 239: اختلا‌ل و سایر موانع پیام­رسانی

فرایند انتقال اطلا‌عات ممکن است  در برگیرنده چندین مرحله اجرایی باشد... و بین هریک از مراحل، عمل ترجمه و تفسیر وجود خواهد داشت. این فرایند و مراحل آن توانایی از بین بردن یا تغییر کمیت و کیفیت اطلا‌عات را دارد. اطلا‌عات پردازش شده در چنین فرایندی، اگر چه سودمند نیست، اما از بین نمی رود... و در واقع شکل سیبرنتیک قانون دوم ترمودینامیک است.                                                                                                   

 (وینر، Wiener )

اختلا‌ل، هرگونه مزاحمتی است که علا‌ئم را تحریف می کند یا به شکل دیگری آن را تغییر می­دهد. این موارد مزاحمت، اگرچه ممکن است بیشتر الفبایی  یا اختلا‌ل در ارتباطات شنوایی باشد، اما انواع سایر دخالتهای گوناگون را نیز در برمی­­گیرد. 

 (لیتل جان،Little John)

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 6:31 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

گرایش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به سمت استانداردهای حسابداری مالی

در حالیکه SEC در هفته جاری همانطور که از قبل نیز وعده داده بود گزارشی در خصوص انطباق با استانداردهای بین المللی ارائه مینماید، IFRS (استاندارهای بین المللی حسابداری) در حال همسو شدن با استانداردهای حسابداری اسلامی است؛ علاوه بر اینکه IFRS، به دنبال همسو شدن با اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) است، هیئت تدوین استانداردها به دنبال گسترش جهانی آن نیز میباشد. طبق آمار اعلام شده در حال حاضر 113 کشور دنیا استانداردهای بین المللی حسابداری را پذیرفته و یا موافقت نموده اند که در آیندهای نزدیک آن را مورد پذیرش قرار دهند. در حال حاضر IASB نیز به کشورهای خاورمیانه چشم دوخته تا آنها را نیز به سمت این استانداردها سوق دهد. یکی از اعضای هیئت تدوین که در دبی به سر میبرد این مطالب را بیان نموده و میگوید به دنبال همسو کردن استانداردهای حسابداری اسلامی با استانداردهای بین المللی هستیم. وی میگوید باید همه روشهای حسابداری را در نظر گرفته شود. بنابراین نیاز برای تغییر استانداردها وجود دارد. این عضو هیئت میگوید IASB قصد دارد تا با استاندارد گذاران حسابداری در خاورمیانه، از جمله سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) جلسه ای ترتیب داده تا از مسائل و نگرانیهای آنها به نحو مناسبتری آگاهی یافته و نحوه اصلاح استانداردها برای انطباق با کشورهای اسلامی را بررسی نمائیم. وی میگوید تفاوتهای با اهمیتی بین استانداردها وجود ندارد و میتوان این اختلاف را با قضاوتهای حرفهای برطرف نمود. این عضو هیئت که در کمیته گزارشگری مالی بین المللی صاحب کرسی است، قصد دارد تا در سال جاری طی جلسه ای با مسئولین AAOIFI اختلافات بین استانداردهای بین المللی و حسابداری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.                                                  

 

21 April 2009   web CPA. Com منبع:

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 6:29 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) استفاده از قواعد و قوانین تعاملی طبقه بندی مالی را پذیرفت

واشنگتن، در آینده افشاهای مالی شرکتهای سهامی عام و شرکتهای سرمایه گذاری به شکلی که در لحظه بر يكديگر تاثیر می گذارند (تعاملی بر خط)، در خواهد آمد.

به گفته رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار، این تغییرات باعث خواهد شد تا تحلیل داده های مالی شرکتها برای سرمایه گذاران سهل تر و اطلاعات ریسک و بازده تهیه شده توسط شرکتهای سرمایه گذاری بطور خلاصه در دسترس عموم قرار گیرد.

در جلسه یاد شده تصویب شد که شرکتهای سهامی عام و شرکتهای سرمایه گذاری استفاده از سیستمی را آغاز کنند که به اصطلاح  XBRL (زبان گزارشگری تجاری توسعه یافته) نام گرفته است. ضرب الاجل تعیین شده برای این امر تا ژانویه 2011 تعیین شده است.

پیش از این بسیاری از شرکتها به جای ارائه اطلاعات بصورت یک مجموعه متنی، بطور داوطلبانه داده های مالی خود را بصورت XBRL ارائه کرده اند. زبان XBRL علائم شناسایی مستقلی برای هریک از اقلام داده های اطلاعاتی مثلاً سود خالص شرکت فراهم می نماید.

این امر باعث میشود استفاده کنندگان، اطلاعات خاص را بسیار ساده تر از طبقه بندی های SEC استخراج کنند، محاسبات را انجام ندهند و داده ها را هر طور که می خواهند، گردآوری کنند.

 

منبع: Associatool press 

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 6:27 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

دکتر علی ثقفی

 

آفریننده مکتب تفکر نظری حسابداری در ایران

 

دکتر موسی بزرگ اصل

 

در سال 1323، خانواده ای مؤمن و فرهنگی در قزوین صاحب فرزندی خوش یمن شدند که به حُب مولایشان امیرمؤمنان، نام علی بر او نهادند. پدر و مادر خانواده هر دو از رهروان آموزش بودند که به فرزندان میهن پاک خود دانش و ادب می آموختند. علی سه ساله بود که شمع فروزان وجود مادر خاموش و از گرمای هستی و مهر مادر محروم شد؛ و از همان اوان کودکی، دوران تجربه پایداری و شکیبایی وی آغاز گردید. در سایه حضور پدری آموزگار و دوراندیش، علی دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را با موفقیت پشت سر گذاشت و در سال 1341 با دریافت دیپلم ریاضی از دبیرستان محمد قزوینی فارغ التحصیل شد.

وی در اولین فرصت ممکن در همان خدمت سربازی راه پدر و سیره مادر- پیشه معلمی- را پی گرفت و با استفاده از دوره سپاه دانش، قدم در راهی گذاشت که هیچ گاه از آن روی برنگرداند.

دکتر علی ثقفی در سال 1345 با ورود به مؤسسه عالی حسابداری، دوران تحصیلات تخصصی و عالی خود را پایه ریزی کرد و به طور همزمان در رشته حسابداری دانشکده حسابداری شرکت نفت نیز بر آموزه های خود افزود. همزمان با تحصیل، از سال 1346 در وزارت دارایی وارد حوزه تشخیص مالیات شد و مدت دو سال کمک ممیز و سه سال ممیز بود. از سال 1349 تا1351 نیز با تشکیل و اداره مؤسسه حسابرسی فن پال بر تجارب خود افزود. وی در بهمن سال 1349 موفق به دریافت درجه لیسانس از مؤسسه عالی حسابداری شد و با گذشت دو سال، در سال 1351 برای ادامه تحصیلات عالی به خارج از کشور رفت.

دکتر ثقفی دوره کارشناسی ارشد حسابداری را در سال 1351 در دانشگاه ایالتی ایندیانای آمریکا شروع کرد و در سال 1353، با معدل 8/19 این دوره را پشت سر گذاشت. وی بلافاصله در دوره دکترای حسابداری دانشگاه میسوری کلمبیای آمریکا پذیرفته شد که به طور همزمان اصول حسابداری 1 و 2 و حسابداری صنعتی 1 و 2 را نیز در این دانشگاه تدریس می کرد. پس از دریافت درجه دکترا (1356) از دانشگاه میسوری، این دانشگاه وی را به عنوان استادیار جذب کرد. سه سال نیز در دانشگاه میسوری با تدریس دروس حسابرسی، حسابداری پیشرفته و اصول حسابداری به تعلیم و تربیت پرداخت.

در سال 1359 زمانی که تحصیلکرده ها و غرب دیده ها یارای تحمل مشکلات میهن خود را نداشتند و جلای وطن می کردند، وطن پرستی و آموزه های جان بخش پدر و مادر، دکتر ثقفی را به وطن کشاند. و از این زمان است که خدمات پرقدرشان آغاز می گردد.

دکتر ثقفی به محض ورود، در دانشگاههای شهید بهشتی، دانشکده حسابداری شرکت نفت و مؤسسه عالی بازرگانی به تدریس پرداخت و آموزه های خود را به شاگردان تقدیم کرد.

با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها، وارد وزارت بازرگانی شد و پس از مدتی به سمت معاونت بررسی قیمتها و عضو هیئت مدیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد. تصمیمات دکتر در این سِمَت تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگون و گسترده ای به همراه داشت که به همین دلیل از حساسیت فوق العاده ای برخوردار بود. این دوران طولانی، پرمشغله و طاقت فرسا (1360 تا 1380) دورانی سخت و همراه با فراز و نشیبهای گوناگون برای دکتر در عرصه عمل بود. با این همه، در این دوران نیز فرزندان دانشجوی خود را نیز تنها نگذاشت و با بازگشایی دانشگاهها در کنار آنان قرار گرفت.

دکتر ثقفی در دانشگاههای زیر در سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس کرده است:

دانشگاه شهید بهشتی،

دانشگاه تهران،

دانشگاه علامه طباطبایی،

دانشگاه صنعتی شریف،

دانشگاه امام صادق(ع)،

دانشگاه الزهرا(س)،

دانشکده حسابداری شرکت نفت.

گوشه ای از خدمات دکتر در دانشگاهها شامل این موارد است:

تدریس تمام دروس تخصصی دوره لیسانس در دانشگاههای مختلف،

تقریباً تدریس تمامی دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد،

تدریس نیمی از دروس دوره دکترای حسابداری،

راهنمایی بیش از 100 پایان نامه کارشناسی ارشد و 15 پایان نامه دوره دکترا.

در برهه ای که حرفه حسابداری نیاز مبرم به تفکر و اندیشه های نظری داشت، دکتر دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی کرد و مدت 10 سال تلاشهای ارزشمندی را با سرپرستی رشته حسابداری این دانشگاه به انجام رساند .

دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز با همت ایشان آغاز شد که سه سال سرپرستی این دوره را خود به عهده گرفت.

با توجه به مشکلات دانشگاهها و کمبود مدرس و به رغم محدودیتهای گوناگون، دکتر علی ثقفی راه اندازی دوره های دکترای تخصصی حسابداری را در داخل کشور ضروری تشخیص داد و این دوره را ابتدا در دانشگاه تهران و سپس در دانشگاه علامه طباطبایی ایجاد و با تمام وجود سعی کرد که از کیفیت لازم برخوردار باشد. از جمله تلاشهای ارزشمند دکتر ثقفی دعوت از استادان ایرانی خارج از کشور و تشویق آنها به تدریس در دوره های دکترا، بود.

ایشان علاوه بر تدریس در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه تهران، مجله بررسیهای حسابداری را برای آموزش قلم زدن به دانشجویان خود و گسترش دانش حسابداری منتشر کرد و به مدت 5 سال سردبیر آن بود. بسیاری از دانشجویان ایشان از این راه وارد حوزه نگارش مقالات علمی شدند و با تشویق ایشان این مسیر را ادامه دادند. از دکتر علی ثقفی بیش از20 مقاله در مجله های بررسیهای حسابداری، مطالعات مدیریت، اقتصاد مدیریت، حسابدار و حسابرس به چاپ رسیده است. دکتر ثقفی علاوه بر این، عضویت هیأت تحریریه مجله های مطالعات مدیریت و تحقیقات مالی نیز داراست.

دکتر علی ثقفی با سازمان حسابرسی ، همکاری مستمر داشته و مدت 4 سال مدیر تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. نشریه 113 سازمان حسابرسی با عنوان مبانی نظری و گزارشگری مالی در ایران، یکی از دستاوردهای ارزشمند مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی است که با مشارکت ایشان تهیه شده است.

دکتر علی ثقفی در سال 1377 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی شد و همزمان برای بار دیگر مأمور خدمت در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گردید. مأموریت ایشان تا سال 1380 ادامه داشت.

با آغاز به کار جامعه حسابداران رسمی، از سوی شورای عالی این جامعه دکتر علی ثقفی به سمت دبیرکل جامعه منصوب شدند.

فهرست مقاله های منتشر شده دکتر علی ثقفی

تحلیلی بر تأثیر رویه های حسابداری در تصمیم گیریهای مدیریت، مجموعه مقالات اولین سمینار حسابداری، زمستان 1368

ماهیت پژوهشهای حسابداری، اقتصاد و مدیریت، 1369

اطلاعات مالی و قیمت سهام، اولین سمینار بورس اوراق بهادار، 1370

مبانی نظری استانداردهای حسابداری بر واحدهای انتفاعی، بررسیهای حسابداری، تابستان 1371

تأثیر روشهای حسابداری در تصمیم گیریهای مدیریت، بررسیهای حسابداری، پاییز 1371

اعتلاء آموزش حسابداری در کشورهای در حال رشد: بررسی مورد ایران، بررسیهای حسابداری، پاییز1371

Accounting Profession in Iran: Problems and Remedial Startegies، 1992

فرضیه بازار کارا اوراق بهادار و تأثیر آن در حسابداری، حسابرس، تابستان 1372

اقتصاد و حسابداری، دوقولهای ناسازگار، بررسیهای حسابداری، پاییز 1372

حسابداری طرحهای عمرانی غیرانتفاعی، سمینار ذیحسابان مالی، پاییز 1372

موانع توسعه حسابداری در ایران از دیدگاه تئوری، حسابدار، اسفند 1372

 Income Information for Decision Making ، بررسیهای حسابداری، پاییز 1372

نرخ بازده سرمایه گذاری: دفتری یا واقعی، مطالعات مدیریت، پاییز 1373

رفتار سود حسابداری، بررسیهای حسابداری، پاییز 1373

Islamic Banking Performance Evaluation and Control، American Accounting Association Western Regional Meeting، تابستان 1374،1995 May

 آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین شده برای سرمایه، بررسیهای حسابداری، تابستان و پاییز 1375

 کاربرد سیستم کنترل در تجزیه و تحلیل انحرافات بهای تمام شده، بررسیهای حسابداری، زمستان 1375 بهار 1376

جامعیت گزارشهای سالانه و ویژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری، زمستان 1376

مدیریت استراتژیک و ایده های نوین حسابداری مدیریت، حسابرس، بهار 1377

صورتهای مالی میاندوره ای در بورس اوراق بهادار، حسابرس، زمستان 1377

ضوابط قیمت گذاری کالاها، آوند، آبان 1378

مقدمه ای بر مبانی نظری حسابداری مدیریت، حسابرس، اسفند 1379

در جستجوی واقعیت، حسابدار، اسفند 80

در جستجوی واقعیت، حسابدار، اردیبهشت 1381

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 6:21 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

عضویت دو ایرانی در انجمن حسابرسان داخلی آمریکا پذیرفته شد

انجمن حسابرسان داخل آمریکا در حالی مهمترین انجمن این حرفه در دنیا است که در برابر نامزد شدن 53 هزار نفری، اخیراً دو تن از مدیران اداره کل مؤیدیان کشور به نام‌های عادل بهرامی و مسعود یاورفر به عضویت این انجمن نأیل شدند تا تعداد اعضای ایرانی این انجمن به 8 نفر برسد. پیش از این پرفسور ذبیح‌الله رضایی، خدمتی، رضا مستأجران، غلامحسین دوانی، علی امانی و عبدالکریم زاهدی منش عضو انجمن حسابرسان داخلی آمریکا بودند.

 

                                   منبع : 16 اسفندماه 1387- خبرگزاری فارس

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 6:11 بعد از ظهر  توسط محمد رحمانی  | 

مطالب قدیمی‌تر